متین امید زندگی مامان و بابا

1

اولین ماه رمضان متین

سلام مامانی خوشکلم امسال اولین ماه رمضون توئه . 28 خرداد اولین روز ماه رمضان پنج شنبه بود البته خیلی ها چهارشنبه رفته بودن پیشواز ما دو سه روز قبل ماه رمضون تو رو ختنه کردیم و مامان بزرگ و بابابزرگ از تهران اومدن و سه شنبه هم برگشتن .دوشنبه اول تیر رفتیم خونه عزیز جون که عمه فاطمه  و عمو مهدی هم اونجا بودن چهارشنبه سوم تیرماه هم مهمونی افطاری زن عموی مامان دعوت بودیم قبلش شما رو بردیم حمام تا اونجا بخوابی و اذیت نکنی آخرین نفری بودیم که رسیدیم موقع اذان بود افطارمون رو کردیم و بعد از این که شام رو خوردیم شما ببدار شدی گرسنه ات بود و گریه می کردی ما هم سریع اومدیم خونه. البته این رو هم بگم که دایی ایمانت هم چهارشنبه صبح اومد سمنان ...
9 مرداد 1394
1