متین امید زندگی مامان و بابا

1

رویش اولین دندان های متین

متین خوشکلم چهارشنیه شب تو خیلی بیتابی می کردی من واقعا نمی دونستم مشکلت چیه گفتم نکنه چیزی خوردی که اذیتت کرده خلاصه اون شب چند بار بیدار شدی ومن مجبور شدم تو رابغل کنم و راه ببرم اون شب بابایی هم سرمای سختی خورده بود آمپول زده بود و اصلا حالش خوب نبود خلاصه  پنج شنبه دیدم بله یه خبر خوب . تو داری دندان در میاری وقتی به دندون هات دست زدم زبری اش رو زیر دستم احساس کردم . خدا رو شکر پنج شنبه حال بابایی هم خوب شده بود اولین رویش دندان هات مبارک عزیزم نشانه های دندان درآوردن تب خفیف - بیتابی های شب و روز - قرمزی شدید در ناحیه مقعد   ...
10 آذر 1394
1