متین امید زندگی مامان و بابا

1

اتفاقات سال جدید

متین خوشگلم سلام  مامانی امروز 6 اردیبهشته . شما الان سه تا دندون پایین داری و چهار تا دندون بالا داری .  دندون های جدیدت تو فروردین نیش زدن .  مامانی من شما رو از اول اردیبهشت گذاشتم مهدکودک اداره تا هم به فضای مهد عادت کنی که ماه رمضون که عزیز نمی تونه شما رو نگه داره ببرمت مهدکودک صبح چهارشنبه من و شما اولین کسایی بودیم که جلو مهد بودیم . خاله فایزه اومد مامان سام هم اومد و سام که خوابیده بود برد تو مهد  . دوستایی مامانی هم تو رو دیدن و کلی باهات حال و احوال کردن . تو خیلی خوب بودی با بچه ها بازی می کردی من که دیدم تو اینقدر آرومی یواشکی از مهد اومدم بیرون هنوز یک ربع نگذشته بود که خاله فایزه زنگ زد که بیاین متین گ...
1 فروردين 1395
1