متین امید زندگی مامان و بابا

1

مامان خوشگلم خیلی دوستت دارم

متین عزیزم سلام .  این روزها پر لز حس تناقضم پر لز تردید تو انتخابام . مامان عزیزم نمی دونم چه طوری بهت بگم که چقدر دوستت دارم هر لحظه به یادتم تو محل کار دلم برات تنگ میشه . امروز یکی از همکارام بهم گفتم شخصیت بچه تا 6 سالگی شکل میگیره و من موندم و کلی سوال و از همه بدتر عذاب وجدان که من دارم در حق بچه ام ظلم می کنم آیا ? صبح تا ظهر که سرکارم عصر هم درگیر درس و ..  آیا دارگ در حقش کم میذارم . ایام امتحانا خیلی سخته چون نمیشه با وجود متین درس خوند و از صبح نمی بینمش تا 7 شب . این مدت یعنی از اوایل دی درست بچه ام رو ندیدم سر امتحان پردازش همش کتابخانه بودم تا سر امتحان پایگاه که به علت فوت آقای هاشمی عقب افتاد و شدم مثل زندانی های...
27 دی 1395
1