متین امید زندگی مامان و بابا

1

مسافرت شمال

مامانی خوبم سلام اردیبهشت ماه یعنی فصل مسافرت . ما تو اردیبهشت همیشه یه سفر شمال میریم چون هوا عالیه و شرجی نیست . قرار بود عزیز و بابا شکراله و دایی ایمان هن بیان که نشد چون جاده تهران شمال حسابی شلوغ بود . صبح چهارشنبه حرکت کردیم صبحانه رو بعداز ....‌ خوردیم نیمرو روی گازی که از عمو علی گرفتیم . با نان گردویی شهمیرزاد عالی بود خیلی چسبید . حدود ساعت ۱ رسیدیم بابلسر بعد نماز و استراحت رفتیم اکبر جوجه برای ناهار برای تو هم کباب سفارش دادیم ( اونجا شعبه اصلی اکبر جوجه متعلق به برادران گلبادی نلود . ) چنان ناهار رو با ولع میخوردی که من و بابایی هم خوشحال هم نتعجبانه نگاهت می کردم تا این که بعد خوردن دلستر همه رو بالا آوردی 😣 بعد اومدیم خون...
14 ارديبهشت 1397
1